» راهنمای استفاده از سامانه

فایل راهنمای سامانه را به تفکیک منوها در این بخش مشاهده خواهید نمود.

دانلود فایل کامل آموزش به صورت PDF

فایل راهنمای نمایندگان سامانه را نیز از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود فایل کامل آموزش به صورت PDF

 

 

همچنین برای ثبت نام و دریافت یک پنل پیامک رایگان کاربری می توانید از لینک زیر اقدام کنید.